Project
STEM II

Science Technology Engineering Math. Wetenschap en Techniek én O&O- leren voor het basisonderwijs.

Onze maatschappij verandert met de dag. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op en kennis veroudert snel. Dat vraagt om onderwijs dat ook specifieke vaardigheden bij leerlingen ontwikkelt. Competenties die hen helpen bij te blijven en nieuwe informatie snel op te nemen.

De zogenoemde 21st century skills zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerken, communiceren en kritisch denken. Wetenschap & Techniek-onderwijs gebaseerd op O&O-leren biedt tal van aanknopingspunten om deze vaardigheden en talenten bij kinderen naar boven te halen. Het prikkelt hun natuurlijke nieuwsgierigheid en nodigt hen uit zich onderzoekend op te stellen en hun creativiteit te gebruiken. Zo zetten ze de eerste stap op weg naar de baan van de toekomst.

Daarnaast is het streven dat alle PO-scholen in 2020 structureel Wetenschap, Techniek en Samenleving doceren. Op verzoek van “Project Stem II” en in nauwe samenwerking met het basisonderwijs ontwikkelde Continium discovery center hèt O&O Project voor integratie van Wetenschap en Techniek in het lesprogramma:

Project S.T.E.M. 

Science-technology-engineering-math.

Continium heeft als informele leeromgeving op het gebied van wetenschap en techniek zeer veel ervaring met de O&O aanpak en ondersteunt het onderwijs daarom graag bij de integratie hiervan op school. De methodiek die Continium met Project S.T.E.M. hanteert is gebaseerd op de volgende speerpunten:

 • Stimuleren van een onderzoekende leerhouding
 • Enthousiasmerend voor leerkracht en leerling
 • In de eigen klas & daarbuiten
 • Passend bij de meest gangbare onderwijsmethodes
 • Kerndoel dekkend
 • Inzetbaar in/ vervangend voor bestaande vakken
 • Eenvoudige materialen
 • Doorlopende projectlijn
 • Laagdrempelig
 • Eenduidige kosten
 • Groeikans voor leerkracht om W&T en O&O eigen te maken
 • Lessen door Explainer Continium én eigen leerkracht
 • Kant en klare draaiboeken met extra tips voor vakoverschrijdend werken
 • “Levend” project door creatie van zichtbare producten 

Opbouw Project S.T.E.M.

Project S.T.E.M. is opgebouwd uit drie delen:

Het project S.T.E.M. van Continium bestaat uit een tweetal thema’s;

 • Jaar 1 – “Constructies”
 • Jaar 2 – “Magnetisme en Elektriciteit”
  Start schooljaar 2017/2018

Per thema zijn zes lessen ontwikkeld voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Doordat de hele school met één thema aan de slag gaat en door de thema’s per jaar met elkaar af te wisselen ontstaat er een doorlopende projectlijn. Een globale indruk van het S.T.E.M. thema Constructies leest u op deze pagina.

Neem contact op voor alle gedetaileerde informatie over dit O&O project en wat u kunt verwachten van Continium discovery center.

Introductiefase

 1. Planning & intake
  Maatwerk planning van lessen in afstemming met techniekcoördinator en/of directeur tijdens desgewenst persoonlijk gesprek.
 2. Docenten informatiemiddag
  Kennisoverdracht van Explainer Continium naar leerkracht over inhoud programma & aan de slag met de lessen die ze later zelf gaan uitvoeren. Deze middag duurt 2 uur en vindt plaats op de school.
 3. Les 1 - Introductie
  Gezamenlijke interactieve introductie-les groepen 1 t/m 4 en separaat voor groepen 5 t/m 8. Deze les wordt op school verzorgd door Continium met ondersteuning van de leerkracht. Deze interactieve les duurt 45 minuten. 
 4. Take home opdracht
  Activiteit voor thuis om ouders op hoogte te stellen en verder te experimenteren. De opdracht wordt aangereikt door Continium en uitgedeeld op school.

Implementatie met O&O lessen rondom techniek en wetenschap

In de stap na de introductie volgen vijf lessen waarin de scholieren volgens de principes van O&O leren meer leren over techniek en wetenschap. Alle lessen worden gegeven op vier niveau's: voor groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 & groep 7-8. Deze lessen hebben de volgende onderwerpen:

 1. Introductie Project S.T.E.M.
 2. Constructie
 3. Interactieve Museumles
 4. Bouwen
 5. Kettingreactie
 6. Infomarkt

Constructieblokken huisLes 2: Constructie

De les over constructies wordt gegeven op school en duurt 60 tot 90 minuten. De jongste groep krijgt de techniek op basis van het verhaal van de wolf en de drie biggetjes, groep 3-4 in een verhalend ontwerp bezig met constructievouwen, groep 5-6 verdiept zich in bruggenbouw en groep 7-8 gaat proberen een stevige toren te bouwen.

De opzet is zo ingericht dat de docent de les zelf verzorgd met ondersteuning en instructie vanuit Continium. In het draaiboek zitten van materiaallijsten: De materialen zijn voor toekomstige eigen inzet eenvoudig en kostenneutraal te verzamelen door school zodat de lessen altijd opnieuw kunnen worden gegeven.

Les 3: Interactieve museumles

Op verzoek is deze les in de informele leeromgeving van Continium discovery center, of voor scholen uit regio Weert in Spark Tech Lab. Daar wordt gewerkt met materialen & gereedschap zoals lasersnijders, 3D printers & vacuümvormer.

De versie op school bestaande uit een vereenvoudigde versie van deze interactieve museumles: In plaats van de gereedschappen worden twee korte experimenten door onze Explainer gegeven, gevolgd door een zoekopdracht over constructie in en om school door de leerkracht. 

De les zelf draait om de constructie van een huis: Alle groepen gaan zelf ontdekken hoe ze een huis kunnen bouwen om in te zitten, die bestand is tegen verschillende belastingen. Groep 1-2 draait om stevigheid an sich, groep 3-4 moet hun ontwerp testen met trillingen, groep 5-6 moet gaan bouwen op water, groep 7-8 gaat ook deze keer de hoogte in. De les duurt 3 uur en 30 minuten, materialen en de les zelf worden verzorgd door Continium.

Locatie Spark Tech Lab in Weert

Les 4: Bouwen

Deze les gaat verder op de opgedane kennis uit de museumles over constructie: elke groep gaat op zijn niveau verder bouwen aan het huisje.

Groep 1-2 & 3-4 met extra houten onderdelen en ruimte om te personaliseren, groep 5-6 gaat verder met testen en verbeteren van het drijfvermogen, groep 7-8 maakt de skeletbouw verder af en verstevigd hun huis met papier-mâché.

Deze les wordt gegeven door de leerkracht zelf aan de hand van materiaal en een draaiboek van Continium. De draaiboeken zijn voorzien van materiaallijsten: Het in deze les gebruikte materiaal is voor toekomstige eigen inzet eenvoudig te maken door school.

Les 5: Paper Challenge “ketting reactie”.

Per groep wordt met andere materialen op eigen nivo gebouwd aan een kettingreactie die moet voldoen aan een omschreven uitdaging. Het eindresultaat wordt tijdens de infomarkt op school gekoppeld en gepresenteerd.

De les duurt 60-90 minuten en wordt gegeven door de leerkracht zelf, aan de hand van een draaiboek van Continium. De draaiboeken zijn voorzien van materiaallijsten: Het in deze les gebruikte materiaal is voor toekomstige eigen inzet eenvoudig te maken door school. 

Explainer Continium discovery center

Les 6: Infomarkt

Het slot is een gezamenlijke infomarkt of andere activiteit die door school wordt georganiseerd: Het draaiboek voorziet in diverse uitvoeringsvormen waaruit geput kan worden. Leerlingen presenteren hierin hun Project S.T.E.M. aan ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden.

Zo worden de constructies en huizen uit de lessen 3 en 4 gepresenteerd. Onderdelen van de ‘paper challenge kettingreactie” worden gekoppeld en aan publiek gepresenteerd door Explainer. Leerlingen krijgen mogelijkheid kleine proefjes, samen met Explainer te demonstreren.

Ondersteuning & Borging Project S.T.E.M.

Tijdens Project S.T.E.M. mag u de volgende zaken verwachten in de ondersteuning door het Continium, zodat uw school in de toekomst steeds meer tools heeft en kan ontwikkelen om invulling te geven aan W & T onderwijs in de klas op basis van O&O-leren.

 1.  Centrale Kick off
  Kick off voor alle leerkrachten, toelichting programma en aan de slag met de eigen lessen met coaching van Explainer Continium.
 2. Draaiboeken en materiaallijsten
  Voor iedere les is er een draaiboek en materiaallijst beschikbaar. De eenvoudige materialen zijn voor leerkracht en leerling makkelijk zelf te verzamelen. Naast een aantal lessen verzorgd door Continium wordt de leerkracht in zijn/haar eigen kracht gezet. De actieve rol van de leerkracht stimuleert de betrokkenheid en het eigen maken van het opzetten van soortgelijke lessen, al dan niet vakoverschrijdend.
 3. Tussentijdse evaluatie
  Op verzoek van techniekcoördinator en/of directeur is het mogelijk tussentijds een extra overlegmoment in te plannen tussen Continium en de school. Dit om mogelijke vragen te beantwoorden, extra tips te krijgen voor wat betreft W&T en O&O en/of mogelijke specifieke knelpunten voor uw school te tackelen.
 4. Eindevaluatie
  Evaluatie met het leerkrachtenteam. Wat hebben de leerkrachten opgestoken van het project? Wat was goed, wat kan beter? Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het organiseren van een gezamenlijke kennisdeling-/ inspiratie-dag voor alle leerkrachten die deelnemen aan het project.
 5. E-mail adres voor extra info
  Is er gaande het project meer informatie nodig of zijn er vragen? Via het speciale e-mail adres kunt u onze educatieve medewerkers bereiken en uw specifieke vraag voorleggen.
 6. Aanvulling op draaiboeken en materiaallijsten
  Draaiboeken worden tevens voorzien van extra tips om Wetenschap & Techniek te kunnen linken een bijvoorbeeld rekenen en taal om zo vakoverschrijdend te kunnen werken.
 7. Betrokkenheid stimulerend
  Betrokkenheid van ouders en leerlingen wordt gestimuleerd door mogelijke bijdrage in het verzamelen van benodigd materiaal, de take home activiteit en de infomarkt op school. Daarnaast zorgen de fysieke producten die tot stand komen voor zichtbaarheid van het W & T onderwijs bij alle leerlingen, leerkrachten en ouders.
 8. FAQ
  Alle vragen en tips die tijdens het project naar voren komen worden digitaal gepubliceerd door Continium, zodat leerkrachten van alle participerende scholen hier hun voordeel mee kunnen doen.  

Meer weten over Project S.T.E.M. van Continium discovery center?

Bent u geïnteresseerd in Project S.T.E.M.? Voor inhoudelijke informatie belt u met Marcel de Jonge, Product Developer – Science & Technology Communication, via +31 (0)45 567 08 09

Voor boekingen en tarieven kunt u contact opnemen met onze afdeling reserveringen op: +31 (0)45 567 60 50

Voor scholen in Weert en omgeving wordt het programma uitgevoerd door Spark Tech Lab, onderdeel van Continium discovery center. Ook de interactieve museumles vindt daar plaats.  

Is uw school aangesloten bij het STEM II project van Kindante in Zuid Limburg? Ook dan kunt u gebruik maken van bovenstaand aanbod.  Informeer naar de mogelijkheden.

Lasercutter: Robot van Spark Tech Lab