Technasium

Continium discovery center ondersteunt Technasium en de uitgangspunten van Onderzoek & Ontwerpen (O&O), waarbij leerlingen in teamverband projectmatig werken aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. We geven daarbij graag speciale opdrachten en begeleiden de Technasia uit Limburg.

Voorbeeld: Moleculaire gastronomie

In september 2016 werd het technasium-project moleculaire gastronomie gestart bij Continium, samen met de technasia scholen Sophianum Gulpen, Graaf Huyn Geleen en Bernardinus Heerlen. Continium was de opdrachtgever voor deze speciale opdracht.

Leerlingen moesten naast het product voedsel ook voedingstechnologie, scheikunde en natuurkunde verwerken in hun eindpresentatie. Op dinsdag 22 november 2016 gingen de 25 finalisten afkoken in een Masterchef setting bij het Arcus college Heerlen. De juryleden Heleen Verschuren en Harrie Schlechtriem werden verrast door het niveau en de gebruikte technieken. L1 maakte een reportage tijdens de ochtend.

Technasium

Het technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo, die bestaat sinds 2004. Centraal hierbinnen staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), waarbij leerlingen in teamverband projectmatig werken aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen. Doordat technasiumleerlingen al vroeg kennis maken met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen de bètatechniek, worden ze goed uitgerust voor een weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek. Zoals creativiteit, ondernemendheid, samenwerken, inventiviteit, communicatie, plannen, projectmatig werken, organiseren en proces- en kennisgericht werken. 

WAAROM TECHNASIUM?

Nederland wil een vooraanstaande plaats innemen in de kenniseconomie. Dat lukt alleen met voldoende hoogopgeleide technologen. Het probleem is dat nog te weinig jongeren kiezen voor een exacte vervolgopleiding. Het technasium streeft naar een verbeterde instroom naar en een bewustere keuze voor bètatechnische opleidingen in het hoger onderwijs en wil de belangstelling voor bètatechnische beroepen vergroten.

TECHNASIUMFORMULE

De technnasiumformule bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Activerende didactiek: de technasiumdocent heeft een coachende rol en krijgt scholing.
  • Samenwerking met bedrijfsleven en hoger onderwijs: om een link met de praktijk te leggen werkt het technasium samen met het bedrijfsleven en hoger onderwijs. Tijdens projecten voor het vak O&O gaan leerlingen aan de slag met vraagstukken van echte opdrachtgevers.
  • Een examenvak: op het technasium krijgen leerlingen les in het examenvak Onderzoek en Ontwerpen.
  • Technasiumwerkplaats: elk technasium heeft een technasiumwerkplaats met ruimte voor diverse activiteiten.
  • Een opleiding met een moderne bèta-cultuur: er wordt op het technasium aandacht besteed aan talentontwikkeling en activiteiten buiten de school zoals de Technasium Top Award en andere activiteiten.

Bron: Technasium.nl