Partners

Continium discovery center is mede mogelijk gemaakt met steun van onderstaande partners:

Provincie Limburg

Continium is, als onderdeel van de provinciale museumstichting Museumplein Limburg, één van de drie provinciale musea van Limburg. De museumstichting ontvangt al sinds de oprichting structurele subsidie van de Provincie Limburg. Dankzij de Provincie Limburg, die met haar subsidie het grootste deel van de financiering van de musea voor haar rekening neemt, kunnen we binnen en buiten Continium tentoonstellingen en activiteiten ontplooien die bezoekers meer laten ontdekken over wetenschap en techniek en hun eigen talenten om zo bij te dragen aan de zelfredzaamheid van deze en toekomstige generaties .

BankGiro Loterij

BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Zij steunen uit de opbrengst van de loterij culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed. Mede dankzij steun van BankGiro Loterij heeft Continium de Explore Zone in 2019 geheel kunnen vernieuwen.

Stichting Behoud Mijnhistorie

Stichting Behoud Mijnhistorie ondersteunt in museale of historische projecten en activiteiten die verbonden zijn aan het Limburgse mijnverleden. In die hoedanigheid heeft deze stichting reeds verschillende erfgoedprojecten van Continium ondersteund, waaronder de vernieuwing van de Explore Zone en Hall of Fame en de restauratie van verschillende vaandels.

Mondriaan Fonds

Het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed versterkt met haar bijdragen de productie of presentatie van kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland. Mondriaan Fonds heeft onder andere de vernieuwing van de Explore Zone en Hall of Fame mede mogelijk gemaakt.

VSBfonds

VSBfonds fonds steunt culturele en sociale projecten met een focus op publiek en deelnemers. Projecten waarbij mensen leren, zich ontwikkelen of omkijken naar anderen. VSBfonds heeft een bijdrage gedaan aan de nieuwe Explore Zone en Hall of Fame.

BPD Cultuurfonds

BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte. Dit doen ze door het ondersteunen van kunst- en cultuurprojecten. Zij hebben de realisering van het thema Wonen in de Explore Zone mede mogelijk gemaakt.

WML

Meer dan de helft van het aardoppervlak is bedekt met water. Helaas is maar een klein gedeelte als drinkwater bruikbaar. WML is de producent van drinkwater in Limburg. Naast de productie zuiveren zij het grondwater, beschermen zij bronnen en wordt het waterleidingnet beheerd. Dankzij WML heeft water als subthema een prominente rol gekregen in de Explore Zone en dragen zij inhoudelijk bij in het educatieve aanbod van Continium.

Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg transporteert en zuivert het afvalwater en zorgt ervoor dat het zuiveringsslip hergebruikt kan worden als brandstof. Als een van de drie schakels in de waterkringloop is ook door hun bijgedragen aan de exhibits rondom water in de Explore Zone.

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg staat voor droge voeten, veilige dijken en schoon en voldoende water. Zij monitoren de waterkwaliteit in onze beken en nemen diverse maatregelen om te zorgen voor natuurlijk schoon water. De drie waterpartijen hebben ieder ook hun kennis ingezet in de ontwikkeling van de Explore Zone. Dit heeft geresulteerd in exhibits rondom de waterkringloop, waterzuivering, waterverbruik en het waterpeil.

Accenture

Accenture is een internationaal bedrijf dat diensten aanbiedt, onder andere op het gebied van digitale technologie. Accenture Innovation Center for Smart Services, gelegen op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, werkt samen met Continium in het vertalen van de nieuwste technologische ontwikkelingen voor een groot publiek in de Explore Zone.

Volta Limburg

Het liefst wonen we in een comfortabel huis waar het in de zomer koel en in de winter lekker warm is. Tegelijkertijd moeten we in 2030 van het gas af. Volta Limburg en Continium trekken samen op in de bewustwording rondom de energietransitie en de mogelijke duurzame alternatieven. Voor de Explore Zone is samengewerkt in het subthema energie.

Arriva

Op het gebied van vervoer gaat er veel veranderen de komende jaren. Denk aan het gebruik van data en het aanbieden van een reispakket op maat aan de klant. Arriva, aanbieder openbaar vervoer in o.a. Limburg, neem hierin een actieve rol en werkt samen met Continium om bewustwording te creëren. In de Explore Zone komt daarom ook vervoer als subthema terug.

IBA

Om de regio Parkstad een krachtig imuls te geven wat betreft de ontwikkeling op het gebied van economie, ruimte en samenleving, past Parkstad de IBA-methode toe. Vernieuwende ideeën worden opgehaald uit de regio en daarbuiten. Experts buigen zich over toonaangevende projecten en identificeren de kansen die deze de regio bieden. Daarnaast voegt IBA waarde toe aan projecten, zowel inhoudelijk als financieel. Met als doel: projecten en dus de regio beter maken. In het kader van het afsluitjaar toont Continium, in samenwerking met IBA, in het voorjaar van 2021 een tentoonstelling over het wonen in Parkstad, nu en in de toekomst.

Chemelot

Chemelot staat voor een uniek chemisch georiënteerd terrein van maar liefst 800 hectare groot in Zuid Limburg. Verschillende bedrijven van Chemelot hebben hun krachten gebundeld en samen met Continium het educatieve project ‘Chemelot to discover’ ontwikkeld. Ruim 55 basisscholen aan jaarlijks aan de slag met chemie, wetenschap en techniek.

Interreg

Het Interreg Community Initiative, kortweg Interreg, is een Europees programma dat zich inzet voor grensvervaging in Europa. Interreg, betaald door de Europese Unie, probeert de samenwerking te bevorderen tussen regionale gebieden in verschillende landen. Continium heeft meermaals subsidies gehad voor projecten waarbij kennisdeling, uitwisseling en creëren van meerwaarde van een grensoverschrijdende samenwerking van belang zijn.

Dioraphte

Dioraphte geeft financiële ondersteuning aan projecten die het behoud en beheer beogen van roerend en onroerend cultureel erfgoed in Nederland. Dioraphte heeft een bijdrage gedaan voor de vernieuwing van de Hall of Fame die halverwege 2020 wordt gerealiseerd.

Continium werkt daarnaast op inhoudelijk vlak veel samen met organisaties en bedrijven en heeft naast haar museale- ook een netwerkfunctie. In die hoedanigheid wordt regelmatig kennis uitgewisseld met vele partners:

Content- en netwerkpartners