Over Continium

Kom naar Continium discovery center voor een dag vol spannende ontdekkingen!

Continium is een interactief doe- en ontdekmuseum waar je handen en ogen tekort komt voor alle leuke doestations, waarmee je zelf uitvindt hoe de wereld werkt. Naast de vaste tentoonstellingen, waarin je van alles leert over wetenschap en techniek, is er regelmatig een nieuwe wisselexpo. In de speciaal ingerichte Science Labs maak je zelf een stoere technische gadget die je mee naar huis mag nemen. Continium vormt samen met Cube design museum & Columbus earth center Museumplein Limburg.

Museumplein Limburg: Drie instellingen. Eén verhaal voor een groot publiek

Er is een aarde. Die aarde wordt bevolkt door mensen die deze aarde bewerken om hem leefbaar te maken. De leefbare aarde wordt ingericht met gebouwen en voorwerpen. Eén van de instellingen van Museumplein Limburg gaat over de aarde, één instelling gaat over het proces dat ons in staat stelt de aarde leefbaar in te richten en één instelling gaat over de voorwerpen die wij gebruiken in die leefbare wereld.

Het aan het Museumplein Limburg gelegen theater van Columbus earth center, Cube design museum en Continium discovery center vertellen elk een deel van het oudste verhaal: de relatie van de mens met de wereld waarin hij leeft. De drie instellingen richten zich op verschillende doelgroepen, waarbij het openbare gedeelte van het plein alle doelgroepen bedient met dienstverlening en ontspanning.

Doel Continium discovery center

De wereld waarin wij leven hebben we voor een groot deel ook zelf gemaakt. De wetenschap en de techniek die wij bij de inrichting van onze wereld hebben ingezet en nog steeds gebruiken en ontwikkelen, vind je in Continium. 

Continium is een centrum over industrie, wetenschap, techniek en samenleving. Het is de plek waar op een begrijpelijke manier de meer ingewikkelde verhalen over onze wereld op een spannende en speelse wijze worden ontsloten. Continium richt zich in de eerste plaats op jonge mensen met een nieuwsgierigheid en een passie voor de inrichting van onze wereld en verhalen daarachter. 

Missie

Continium draagt bij aan het sociale zelfvertrouwen, de economische zelfredzaamheid en het culturele bewustzijn van zijn publiek en diens leefomgeving.

Visie

Hoe complex de wereld om ons heen ook kan zijn, er is altijd een relatie tussen onszelf, de natuur waarin wij bestaan en de samenleving die we samen bouwen. Deze relatie komt tot uiting in de manier waarop wij leven en werken, in ons onderwijs en in onze cultuur. Continium biedt inzicht, kennis en enthousiasme in deze relatie door erfgoed, geschiedenis, wetenschap en industrie in samenhang te presenteren richting een breed publiek. Wat heb ik meegenomen uit het verleden, wat doe ik daarmee in het heden en welke mogelijke werelden zou ik kunnen bouwen in de toekomst?

Strategie

Continium discovery center heeft zich gevestigd als Euregionale speler met nationale uitstraling. Het gebied waarin Continium opereert kan nog iets worden opgerekt, en binnen dit gebied kan zeker nog enige verdieping worden gerealiseerd. Maar Continium behoeft na alle jaren van succes ook een actualisering. De presentaties en opstellingen van het discovery center moeten worden aangepast aan de eisen en behoeftes van de nieuwe generatie(s). De positie van Continium als kennispartner kan daardoor worden verstevigd. De doelstellingen voor de komende drie jaar zijn dan ook het actualiseren van de inhoudelijke presentatie, het profileren van Continium binnen de context van het grote verhaal van Museumplein Limburg, en het uitbreiden en verstevigen van de positie van Continium als nationale kennispartner.

ANBI informatie

Continium discovery center, Cube design museum & Columbus earth center vallen onder Stichting Museumplein Limburg. Drie instellingen. Eén museumplein.Eén verhaal voor een groot publiek. Het aan het Museumplein Limburg gelegen theater, museum en discovery center vertellen elk een deel van het oudste verhaal: de relatie van de mens met de wereld waarin hij leeft.

Stichting Museumplein Limburg staat al sinds 1 januari 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 2012 is Stichting Museumplein Limburg aangewezen als een culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens:

 

Naam

Stichting Museumplein Limburg

 

RSIN/fiscaal nummer

8015.72.083

 

Contactgegevens

Stichting Museumplein Limburg

Museumplein 2
6461 MA Kerkrade  
Postbus 164
6460 AD Kerkrade

Telefoon: +31 (0)45 567 08 09 
Fax: +31 (0)45 546 38 48 
E-mail: info [at] continium.nl

 

Doelstelling & beleid 

Museumplein Limburg draagt bij aan het sociale zelfvertrouwen, de economische zelfredzaamheid en het culturele bewustzijn van zijn publiek en diens leefomgeving. De doelstelling is te vinden onder missie & visie en als beleid uitgewerkt bij strategische doelstellingen. Deze zijn ook na te lezen, samen met de verdere invulling, in het Strategisch Document (PDF, 3,8 Mb). 

Bestuursleden

De directeur van Stichting Museumplein Limburg is ing. J.H.M. Gubbels.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:  

  1. Drs. C.G.M. van Kemenade MBA, voorzitter
  2. Drs. A.G.L. Palmen, CFA, lid audit commissie
  3. Drs. P.M.G. Prickaerts, lid audit commissie
  4. Ir. A. van der Poel, lid
  5. Mw. M.H.J.F. Reuver, lid

 

Het beloningsbeleid

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving. De beloning van het personeel gaat volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De meest recente versie is te vinden bij FNV.nl.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Na een periode van dik een jaar waarin volop gebouwd is, zijn op 23 oktober Columbus, Cube en Continium op feestelijke wijze her- en geopend. Een overzicht van de activiteiten vindt u in het jaarverslag 2015 (PDF).

 

Balans & toelichting 2015

Een overzicht van de baten en lasten is te vinden in de verkorte balans (PDF)

Balans & toelichting 2016

Een overzicht van de baten en lasten is te vinden in de verkorte balans (PDF)