Stichting Museumplein Limburg combineert haar activiteiten in “Continium XL (werktitel)” Blog

Organisatie

Kerkrade, 9 september 2020 - Stichting Museumplein Limburg, verantwoordelijk voor de drie culturele instellingen – Columbus earth center, Cube design museum en Continium discovery center – op het gelijknamige plein in Kerkrade, zet haar activiteiten vanaf 2021 voort in een nieuwe opzet die de werktitel “Continium XL” draagt. Deze ontwikkeling is het resultaat van het medio juli aangekondigde heroriënteringstraject, dat noodzakelijk was om de organisatie toekomstbestendig te maken.

Deze koerswijziging betekent dat de thema’s aarde, ontwerpen, wetenschap en techniek straks in één museum voor één publiek samenkomen. Daarbij sluit het Spark tech lab te Weert na 2020 haar deuren en worden de huidige activiteiten van Cube design museum in Kerkrade beëindigd. De activiteiten van Columbus earth center worden geïntegreerd in het aanbod van het nieuwe Continium XL (werktitel). De gevolgen van de koerswijziging zijn eerder vandaag in een bijeenkomst aan het personeel bekend gemaakt.

Het beëindigen van de genoemde activiteiten betekent dat 13 van 47 formatieplaatsen binnen de stichting verdwijnen. Voor 16 medewerkers met een vast contract volgt hierdoor geheel of gedeeltelijk ontslag, vijf van hen kunnen herplaatst worden in een nieuwe functie. Medewerkers met een tijdelijk contract kregen al eerder te horen dat het contract niet meer verlengd wordt.

Hans Gubbels: “Het valt mij als directeur en de gehele organisatie bijzonder zwaar om in deze tijd afscheid te moeten nemen van een aantal collega’s die mee hun schouders gezet hebben onder Museumplein Limburg en de betekenis die het heeft voor haar bezoekers. Tegelijkertijd kunnen we constateren dat we voor de rest van de formatie in de komende jaren een stabiele bedrijfsvoering kunnen garanderen. Met de keuze voor deze nieuwe strategie bouwen we voort op de ontwikkelingen en investeringen die we afgelopen jaren hebben gedaan en transformeren we naar één groot museum met een meer dan dag-vullend aanbod voor een breed publiek."

Gedurende de zomermaanden is in nauw overleg met de Provincie Limburg gewerkt aan deze nieuwe strategie voor Stichting Museumplein Limburg. De noodzaak hiervoor is gelegen in het feit dat de Provincie de na uitbreiding verstrekte additionele subsidies, nodig om een sluitende begroting te realiseren, niet langer beschikbaar kan stellen. Door de COVID-19 pandemie zijn er immers binnen alle geledingen van de Provincie vele dossiers die om de inzet van provinciale middelen vragen. Het provinciebestuur is zich bewust van de opgave waar Museumplein Limburg voor staat en is er van overtuigd dat deze koerswijziging het museum toekomstbestendig zal maken.