Restauratie glas in lood 'Genius Labor' Blog

Achter de schermen

Een van de bijzondere objecten in Continium is het glas-in-loodraam 'Genius Labor'. Alweer uit 1927 was het kunstwerk toe aan een kleine restauratie.

Deze kunstvorm is wel gevoelig voor beschadigingen en is regelmatig onderhoud nodig. Zo ook voor dit glas-in-lood uit 1927, bestaande uit vier panelen van samen 3 meter 60 bij 2 meter 83. Gelukkig zijn er nog vaklui die deze techniek beheersen en het raam kunnen restaureren. Een nauwkeurig werkje waar Geert Cooijmans zich deze keer op stortte: Ter plekke mat hij de beschadigingen op en gaat zorgen voor vervanging van het gebrandschilderde glaswerk en loodlijsten. Nog een week of twee en Genius Labor is weer als nieuw!

Genius Labor

In 1927 bestond Staatsmijnen 25 jaar. Het middenkader (de beambten) van het mijnbedrijf zamelden geld in voor een jubileumgeschenk aan hun directie. Dat werd een groot glas-in-loodraam voor het hoofdkantoor in Heerlen. De Maastrichtse kunstenaar Henri Jonas (1878-1944) kreeg de opdracht. Hij ontwierp een raam, bestaande uit 4 panelen.

Centraal op het raam plaatste Jonas de twee drijvende krachten achter het mijnbedrijf: genius (het intellect) en labor (de arbeid). ‘Genius’ is herkenbaar aan de passer die hij in de hand houdt. De figuur staat voor de mijnbouwkundig ingenieur, de ontwerper van de mijnbouwkundige werken, zowel boven- als ondergronds. De tweede hoofdfiguur is een mijnwerker. Hij verbeeldt de zware fysieke arbeid van de kolenwinning. Beide hoofdfiguren zijn geplaatst tegen een gestileerde achtergrond met schachtbokken, koeltorens en andere bebouwing.

Het glas-in-lood raam bevindt zich in Continium, vlak voor de ingang van de Hall of Fame waar meer erfgoed te vinden is.