Persbericht: Partners steunen Continium in enthousiasmeren van jongeren voor wetenschap en techniek. Blog

Evenement, Organisatie

Kerkrade, 31 januari 2020 – Een groot aantal (Limburgse) organisaties steunen Continium discovery center te Kerkrade in haar missie jongeren te enthousiasmeren voor wetenschap en techniek. Gisteren hebben zij, tijdens het symposium dat ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Explore Zone in Continium plaatsvond, een convenant ondertekend, waarin zij deze steun bevestigen. Eerder hebben zij al financieel en/of inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming van de Explore Zone. Deze nieuwe vaste expositie van Continium is net voor de kerstvakantie voor bezoekers geopend en heeft tot op heden al bijna 10.000 bezoekers getrokken.

Partners ondertekenen convenant.

De samenleving wordt steeds complexer en wetenschap en technologie nemen een steeds belangrijker plek in. Continium wil met haar exposities en activiteiten, zoals de Explore Zone, jongeren bekend maken met wetenschappelijke principes en met technologieën die in de toekomst een steeds belangrijker rol gaan spelen. Ook worden de jongeren gestimuleerd hun talenten en passie te ontdekken. Hiermee krijgen zij de handvaten om zelfredzaam de toekomst tegemoet te gaan.

Amito HaarhuisDe Explore Zone is financieel mogelijk gemaakt door: de Provincie Limburg, BankGiro Loterij, Stichting Behoud Mijnhistorie, Mondriaan Fonds, VSBfonds, BPD Cultuurfonds, WML, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg, Accenture, Volta Limburg en Arriva. Inhoudelijk zijn onder meer de Limburgse woningcorporaties betrokken.

De motivaties van de organisaties die Continium steunen zijn uiteenlopend. Zo is Provincie Limburg hoofdsubsidiënt van Stichting Museumplein Limburg, waar Continium onderdeel van is. Voor de BankGiro Loterij, die een grote schenking voor de realisatie van de Explore Zone heeft gedaan, is het bijvoorbeeld van belang dat cultuur voor Prof. Dr. Ron Heereneen groot en divers publiek toegankelijk is. De Limburgse waterpartijen willen met name inzicht bieden in de vele schakels van de waterkringloop. Voor meerdere partijen is het van belang dat er meer jongeren een technische opleiding gaan volgen, om de krapte op de arbeidsmarkt te lijf te gaan. Het al op jonge leeftijd enthousiasmeren Pedro de Bruyckerevoor wetenschap en techniek kan hieraan een bijdrage leveren. Continium staat altijd open voor partners en initiatieven die de missie ook willen steunen.

Deze middag hebben zo’n 100 genodigden, waaronder de partners, in Continium een symposium over het samenwerken in wetenschaps- en techniekcommunicatie bijgewoond. Drie sprekers kregen deze middag het woord: Amito Haarhuis, directeur van Rijksmuseum Boerhaave, ging met name in op de rol van science musea, zoals Continium en Boerhaave. Prof. Dr. Ron Heeren, hoogleraar en directeur van M4I, het Maastricht MultiModal Molecular Imaging institute, gaf zijn visie op het belang van wetenschapscommunicatie vanuit zijn rol als wetenschapper en pedagoog Pedro de Bruyckere borduurde voort op voorgaande sprekers en vertelde meer over mythes, knelpunten en kansen in het enthousiasmeren van kinderen en jongeren.