Persbericht: Bezoekersaantal 2019 voor provinciaal museumcluster Columbus, Cube en Continium toch hoger dan verwacht Blog

Organisatie

Kerkrade, 3 januari 2020 - De drie museale instellingen op het Museumplein te Kerkrade - Columbus earth center, Cube design museum en Continium discovery center - hebben in 2019 in totaal 142.000 bezoekers mogen ontvangen bij hun activiteiten binnen de museummuren en op andere locaties in de provincie Limburg.

Dit ligt boven de verwachting uit eerdere prognoses, die voor 2019 hooguit 135.000 bezoekers voorspelden. Ondanks dat in absolute zin 142.000 bezoekers voor een provinciaal museum een prima bereik is, kan met de hiermee gerealiseerde inkomsten echter geen sluitende exploitatie worden gerealiseerd. De Provincie Limburg heeft daarom onlangs een extra eenmalige subsidie toegekend. Stichting Museumplein Limburg, die de drie instellingen beheerd, gaat nu - in overleg met de Provincie Limburg en met externe ondersteuning - in de eerste helft van 2020 analyseren hoe alsnog een financieel gezonde bedrijfsvoering kan worden gerealiseerd in relatie tot de maatschappelijke opdracht van de musea.

In de jaren 2004 tot en met 2014 is het bezoekersaantal aan Continium van 30.000 naar 100.000 per jaar gegroeid. Bij de uitbreiding in 2015 met de twee museale instellingen Columbus earth center en Cube design museum is, op basis van een extern onderzoek, uitgegaan van een forse groei op korte termijn naar 200.000 bezoekers per jaar. Voor de twee nieuwe instellingen is daarbij de ambitie ingezet om het publiek meer te betrekken bij actueel maatschappelijke vraagstukken. Voor Columbus liggen deze vraagstukken op het gebied van natuur, energie en klimaat, waaruit onder andere het Earth Ambassadors netwerk is ontstaan. Cube richt zich op maatschappelijk relevant design; hoe ontwerpers bijdragen aan de oplossingen voor problemen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Naast exposities werken vanuit de design labs studenten en jonge designers samen met publiek aan nieuwe oplossingen.

Bezoekers in de onlangs vernieuwde Explore Zone van Continium.

Ondanks brede waardering voor eerdergenoemde activiteiten van de twee nieuwe instellingen is het tot op heden nog niet mogelijk gebleken de forse groei in aantallen, nodig voor een sluitende begroting, te realiseren. Het is nog onvoldoende duidelijk wat de oorzaken hiervan zijn en of de destijds aangenomen bezoekersaantallen voor de musea in Kerkrade überhaupt haalbaar zijn. Stichting Museumplein Limburg zal in het komende halfjaar de huidige situatie gedetailleerd analyseren om daarna met een aangepast plan te komen waarin de ambitie met betrekking tot maatschappelijke relevantie en bezoekersaantallen in balans is met een financieel gezonde en duurzame bedrijfsvoering.