World of Bricks voor Basis en Voortgezet onderwijs Blog

Onderwijs

World of Bricks; de stad vol bouwstenen, óók voor onderbouw en kleuters! In deze stad bouwen en experimenteren de leerlingen naar hartenlust. Zo ontdekken ze met LEGO® stenen hoe hun wereld werkt!

De stad “World Of Bricks” is verdeeld in meerdere delen en biedt ruim 40 verschillende ontdek- en doestations vol steentjes en meer. Zo vinden ze er een brandweerkazerne,  fabriek, bioscoop, school, garage en een cupcakebakkerij.  Aan de hand van een paspoort vervullen leerlingen t/m groep 6 constructieopdrachten die aan verschillende eisen moeten voldoen en waarop ze kunnen testen. Welke constructie is het stevigst op een bewegende ondergrond, welk zelf gebouwd voertuig rijdt het snelst? En als je de bouw verandert? Alle stations gedaan? Dan zit je paspoort vol stempels!
Leerlingen vanaf groep 7 en het voortgezet onderwijs gaan aan de slag met techniek, stop motion en nemen het in teams tegen elkaar op in een heuse robot battle. Per team verdienen ze onderdelen en materialen voor de bouw van hun robot. Is de duplo racer klaar, dan nemen de teams het tegen elkaar op. Welke duplo racer blijft overeind?  Samenwerken en constructie staan voorop. boekingen [at] museumpleinlimburg.nl (Klik hier )voor meer informatie of het maken van een reservering.

Aansluiting bij kerndoelen

PO - Oriëntatie op jezelf en de wereld
Kinderen zijn nieuwsgierig en voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en te verkennen. Bij de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten, spelen o.a. technische aspecten, die in de expositie World of Bricks voorkomen, een belangrijke rol.
World of Bricks sluit aan bij de domein Natuur en Techniek kerndoel 42, 44 en 45 

VO
De workshop Robot battle bij de expositie World of Bricks voor de onderbouw VO, sluit perfect aan bij het domein Mens & Natuur, kerndoel 33. De leerling leert over voor hem relevante technische producten en systemen en een technisch product te ontwerpen en te maken om dit vervolgen in de workshop te testen.