Een glazen gasbuis Blog

Collectie, Tentoonstelling

In de Hall of Fame, de schatkamer van Continium, sta je oog in oog met de pareltjes uit de vijf historische deelcollecties van dit museum. Zo vind je in de deelcollectie Maastrichts glas & kristal ook een gasbuis van glas...

De glas- en kristalfabriek van Regout maakte in de 19de eeuw vooral rijkgeslepen tafelserviezen, vaak ontleend aan het assortiment van de kristalfabriek Val Saint-Lambert in Luik. Daarnaast fabriceerde Regout de meest uiteenlopende kristallen en glazen producten: waaronder ook grote gasbuizen. Regout verwachtte veel van de buizen. Naast een netwerk voor gebruik van gas in zijn eigen ondernemingen, verkreeg hij er octrooi op in Nederland, België en Frankrijk.

De glasbuizen waren goedkoper dan ijzeren leidingen en konden bovendien niet roesten. Maar hoewel de buizen van goede kwaliteit waren, bleef het succes uit. Alleen in Maastricht werden de glazen buizen enige tijd gebruikt voor het transport van gas voor gebruik door derden dat Regout in zijn eigen gasfabriek produceerde. Helaas van korte duur: de stad Maastricht kreeg een eigen gasfabriek en netwerk. De glasbuizen van Regout werden uit de grond gehaald.

Glas, Petrus Regout Maastricht, omstreeks 1845.

Hall of Fame

In de Hall of Fame sta je oog in oog met de pareltjes uit de vijf historische deelcollecties van dit museum. In dit open depot staan robuuste stoommachines en motoren zij aan zij met breekbaar glas en kristal, oogverblindend flonkerend in een theatraal licht. De kleurrijke diversiteit van het Maastrichtse aardewerk, al even breekbaar, contrasteert op een spannende manier met de stoere wereld van de Limburgse mijnwerkers. En de bijzondere collectie huishoudelijke apparaten roept als vanzelf een feest der herkenning op.

Welkom in de schatkamer van Continium.

Maastrichts glas & kristal

De producten van de Maastrichtse glas- en kristalfabrieken Regout/Sphinx, Stella, Kristalunie en de Verenigde Glasfabrieken staan centraal in deze deelcollectie. De objecten weerspiegelen de ontwikkeling in techniek en vormgeving tussen circa 1850 en 1975. Serviezen en siervoorwerpen van de Kristalunie, vaak ontworpen door bekende designers als Willem Rozendaal en Max Verboeket, vormen het zwaartepunt van de collectie. Daarnaast zijn er gereedschappen voor het vormen en decoreren van de eindproducten te zien.

Hall of Fame